Mreža za mentalno zdravlje "NaUM"

Mreža za mentalno zdravlje “NaUM”

Grad:

Beograd

Oblast delovanja:

  • Socijalne usluge

Trajanje granta:

Početak projekta: 01/2021

Kraj projekta: 06/2021

„Mentalna bolest može da se desi svakome i svako može da PUKNE!
Da li ste znali da 1 od 4 osobe u nekom trenutku svog života ima problem sa mentalnim zdravljem?! U cilju efikasnijeg rada na razbijanju stigme i umanjenju diskriminacije, 2015.g osnovana je Mreža za mentalno zdravlje NaUm koju čine 12 organizacija iz cele Srbije. Udruženja zajedničkim snagama rade na edukaciji i informisanju javnosti o značaju očuvanja mentalnog zdravlja, ukazuju na značaj prevencije mentalnih poremećaja i aktivno rade na poboljšanju kvaliteta života osoba sa mentalnim problemima, koje zbog stigme i predrasuda najčešće pate i bore se u tišini.
Projekat SVAKO MOŽE DA PUKNE! ima za cilj da doprinese prepoznatiljivosti i održivosti udruženja osoba sa problemima mentalnog zdravlja na lokalu. Na nacionalnom nivou Mreža ima za cilj da stavi u fokus pitanje primene Programa o zaštiti mentalnog zdravlja u Republici Srbiji za period 2019-2026. i uspostavi mehanizam za zagovaranje reforme sistema zaštite mentalnog zdravlja, tj. deinstitucionalizacije i otvaranja centara za mentalno zdravlje u zajednici.
Sve aktivnosti zagovaranja, uključujući i kampanju podizanja svesti biće implementirane tako da uključuju građane, da se podigne svest o značaju očuvanja mentalnog zdravlja i da se dopre do što većeg broja ljudi, uz korišćenje inovativnih i “provokativnih alata” i mogućnost da se građani direktno uključuju (preko aplikacije za mobilne telefone “Krug zdravlja”; učešćem u Antistres događajima u gradovima; da i sami pošalju poruke vezane za mentalno zdravlje putem Viber stikera ili nošenjem maski sa porukom).
Cilj je da kroz kampanju, podignemo svest ljudi o problemu, da ohrabrimo ljude da se aktivno bave ovom temom i da radimo na stvaranju jednog širokog Pokreta za mentalno zdravlje, koji bi imao snagu da pokrene promene.

PRIJAVI SE ZA NAŠ BILTEN