Mreža za podršku ženama 45+

Grad
Beograd
POČETAK PROJEKTA
01/2021
KRAJ PROJEKTA
06/2021
STATUS PROJEKTA
Završen

Cilj projekta jeste povećan pristup tržištu rada i izvorima finansiranja za preduzetništvo nezaposlenim ženama starijim od 45 godina Javnim zagovaranjem sa donosiocima odluka i drugim ključnim akterima povećaće se njihovo razumevanje, interesovanje, i angažovanje na rešavanju rodne diskriminacije na tržištu rada na kome su žene 45+ žrtve dvostruke diskriminacije – na osnovu pola i starosti.

PRAVCI DELOVANJA:
Socijalne usluge