Mreža za podršku ženama 45+

Mreža za podršku ženama 45+

Grad:

Beograd

Oblast delovanja:

  • Socijalne usluge

Trajanje granta:

Početak projekta: 01/2021

Kraj projekta: 06/2021

Cilj projekta jeste povećan pristup tržištu rada i izvorima finansiranja za preduzetništvo nezaposlenim ženama starijim od 45 godina Javnim zagovaranjes sa donosiocima odluka i drugim ključnim akterima povećaće se njihovo razumevanje, interesovanje, i angažovanje na rešavanju rodne diskriminacije na trzistu rad na kome su žena 45+ žrtve dvostruke diskriminacije – na osnovu polu i starosti.

PRIJAVI SE ZA NAŠ BILTEN