Nacionalna asocijacija nastavnika/ca гrađanskog vaspitanja i saradnika/ca

Nacionalna asocijacija nastavnika/ca građanskog vaspitanja i saradnika/ca

Grad:

Beograd Zvezdara

Oblast delovanja:

  • Zakon / javno zastupanje i politika (ljudska prava)

Trajanje granta:

Početak projekta: 01/2021

Kraj projekta: 09/2021

Nacionalna asocijacija nastavnika/ca građanskog vaspitanja i saradnika/ca ima za cilj napređivanje obrazovanja za demokratiju i građansko društvo. U 14 gradova u Srbiji u osnovnim i srednjim školama školski timovi sačinjeni od učenika/ca, nastavnika/ca, roditelja i studenata volontera/ki:

istražuju postojeće (pandemijsko) stanje i potrebe za podrškom učenicima i porodicama, kao i kapacitete sredine i škole da podršku obezbede i pruže;

kroz treninge razvijaju svoje veštine za korišćenje e-alata u nastavi i učenju, za javno zagovaranje, kao i svoja znanja o ljudskim pravima i njihovoj ugroženosti u pandemiji;

formulišu jasne preporuke za delovanje u krizi i za saradnju škola i zajednica kako bi se promovisala i štitila prava učenika/ca u kriznim situacijama.

PRIJAVI SE ZA NAŠ BILTEN