Nacionalna asocijacija prkatičara/ki omladinskog rada - NAPOR

Nacionalna asocijacija prkatičara/ki omladinskog rada – NAPOR

Grad:

Novi Sad

Oblast delovanja:

  • Zakon / javno zastupanje i politika (ljudska prava)

Trajanje granta:

Početak projekta: 01/2021

Kraj projekta: 05/2022

„Da svaka mlada osoba ima svog omladinskog radnika/cu. Priključi se i ti. Važno je!“
Činjenica je da u procesima izrade javnih politika za mlade roditelji nisu prepoznati kao akteri i nisu konsultovani oko uvođenja mera za rešavanje pitanja mladih. Time je izostavljena njihova perspektiva što dovodi to toga da javne politike u velikoj meri nisu u skladu sa realnim potrebama mladih i ne razvijaju podržavajući odnos, što potvrđuju različita istraživanja i studije. Upravo zbog toga se zalažemo za uključivanje roditelja u sve faze kreiranja politika za mlade – od definisanja problema do merenja učinka. Кroz projektne aktivnosti biće uključeno preko 1000 roditelja, 100 predstavnika/ca lokalnih institucija i preko 100 mladih.

Opis Projekta: Projekat „Važno je! – sistemska rešenja za mlade“ ima za cilj unapređenje usluga omladinskog rada kroz saradnju i mobilizaciju roditelja za adresiranje pitanja od značaja za mlade na lokalnom i nacionalnom nivou.

Projektom su predviđene sledeće aktivnosti: Sastanci sa roditeljima, osnivanje Кlubova za roditelje, kreiranje praktične politike koje definišu međusektorske usluge za mlade (uz konsultacije sa mladima i roditeljima, izrada Smernica za mobilizaciju roditelja, izrada Smernica za kreiranje međusektorskih usluga na lokalu, istraživanje o stavovima roditelja o OR na nacionalnom nivou, kampanja kroz javne akcije u 10 opština, kreiranje Saveta roditelja kao savetodavnog tela NAPOR.

PRIJAVI SE ZA NAŠ BILTEN