Nacionalna koalicija za decentralizaciju

Nacionalna koalicija za decentralizaciju

Grad:

Niš

Oblast delovanja:

  • Zakon / javno zastupanje i politika (ljudska prava)

Trajanje granta:

Početak projekta: 01/2021

Kraj projekta: 06/2021

„Zalažemo se za politike koje rade“

Naša istraživanja, analize i diskusije sa ekspertima i građanima potvrđuju da su prakse svih prethodnih Vlada, parlamenata, pa i lokalnih samouprava direktno dovele do raslojavanja stanovništva, povećanja tenzija između Beograda i ostatka Srbije i demografskog pražnjenja manjih mesta u Srbiji. Pitanje je da li je ljudima koji žive izvan Beograda ugroženo pravo na dostojanstvo i slobodan razvoj ličnosti? Vreme je da zaustavimo Beogradizaciju.
Glavni cilj projekta je jačanje kapaciteta Koalicije za javno zagovaranje kroz veće učešće članica Koalicije i građana i kroz kreiranje održive mreže u mestima gde Koalicija ima svoje članice. Ovaj cilj će biti dostignut realizacijom seta aktivnosti koje počinju zajedničkim pristupom i aktivnostima Sekretarijata i svih članica Koalicije u procesu zagovaranja promene izbornog sistema i decentralizacije Srbije. Povećani nivo angažovanja članica Koalicije na polju saradnje institucija i građana i jačanja odgovornosti lokalnih institucija će dovesti do povćanja kredibilnosti lokalnih zagovaračkih inicijativa obezbeđivanjem razumljivih i tačnih informacija o stanju lokalnih zajednica i postojećih socio-ekonomskih trendova. Implementacija 10 akcija članica Koalicije koje promovišu uključivanje građana u procese donošenja odluka će dovesti do kreiranja kanala komunikacije između institucija i građana kako bi se povećala odgovornost institucija.

PRIJAVI SE ZA NAŠ BILTEN