Udruženje Nova vizija Prijepolje

Nova vizija Prijepolje

Grad:

Prijepolje

Oblast delovanja:

  • Veće učešće građana u procesu donošenja odluka

Trajanje granta:

Početak projekta: 09/2021

Kraj projekta: 08/2022

Na teritoriji Prijepolja u narednih godinu dana spovešće se projekat pod nazivom Partnerstvo za zaštitu životne sredine u prijepoljskoj opštini, a koji če sprovesti Udruženje Nova vizija i opština Prijepolje. Projekat je namenjen efikasnijem planiranju na lokalnom niovu, uključivanju predstavnika institucija, privrednog sektora, lokalnih organizacija civilnog društva, građana u proces izrade, sprovođenja i monitoringa lokalnih strateških dokumenata i odluka za bolje upravljanje otpadom.  Ukupna vrednost projekta iznosi 1.954.400,00 RSD, od čega udruženje učestvuje sa 9% a loklana samouprava sa 19% vrednosti.

Partnerske_inicijative_Nova_Vizija_Opština_Prijepolje

PRIJAVI SE ZA NAŠ BILTEN