Omladina JAZAS-a Kragujevac

Omladina JAZAS-a Kragujevac

Grad:

Kragujevac

Oblast delovanja:

  • Veće učešće građana u procesu donošenja odluka

Trajanje granta:

Početak projekta: 09/2021

Kraj projekta: 08/2022

Projekat pod nazivom Iskorak u sistemskim rešenjima za mlade sprovode u partnerstvu Omladina JAZAS-a Kragujevac i Grad Kragujevac. Cilj projekta jeste doprinos aktivnom učešću mladih u izradi lokalnih strateških dokumenata od interesa za mlade. Ukupna vrednost projekta je 1.596.163,80 RSD. Učešće lokalne samouprave u ukupnom budžetu iznosi 13%.

Omladina JAZAS-a Kragujevac je organizacija mladih koji nastoje da svakom svojom aktivnošću spreče da se nova osoba inficira HIV-om i pomognu ljudima koji žive sa AIDS-om. Omladina JAZAS-a Kragujevac takođe usmerava svoj rad na pitanja reproduktivnog zdravlja, prava mladih ljudi, prevencije zloupotrebe psihoaktivnih supstanci i podržava aktivno učešće mladih.

Partnerske_inicijative_JAZAS_KG_GRAD_Kragujevac

PRIJAVI SE ZA NAŠ BILTEN