Polekol

Polekol

Grad:

Beograd Zvezdara

Oblast delovanja:

  • Zaštita životne okoline

Trajanje granta:

Početak projekta: 10/2020

Kraj projekta: 09/2022

Moto: „Pravo na vodu je pravo na život. Voda za sve!“

Izjava: Zaštita životne sredine, održivost i društvena jednakost spadaju u zanemarene oblasti u Srbiji. Interesi lokalnih zajednica ostavljaju se po strani, javnost je slabo ili pogrešno informisana. Otvoren je veliki prostor za korupciju i kršenje vladavine prava. Vodni resursi višestruko su ugroženi. Voda mora da bude i ostane javno dobro. Svako treba imati pristup dovoljnoj količini kvalitetne vode da bi zadovoljio osnovne potrebe. Javnost se mora pitati kada postoje rizici od zagađenja vodnih resursa.
Opis projekta: Organizacija za političku ekologiju Polekol će koristiti grant prvenstveno da izgradi i dalje ojača svoje interne kapacitete kako bi bolje odgovorio na potrebu uključivanja građana u procese donošenja odluka na lokalnom i nacionalnom nivou kada govorimo o zaštiti životne sredine i očuvanju prirodnih dobara.

Institucionalni grant će dodatno podržati aktivnosti u okviru inicijative Pravo na vodu koja se zalaže za zaštitu vodnih dobara i za pravo svakog stanovnika na pristup dovoljnoj količini kvalitetne vode za životne potrebe. Stanovništvo je već pokazalo potrebu za aktivnim učešćem u procesima donošenja odluka, no, postoji veliki prostor za boljom organizacijom i otpornošću lokalnih inicijativa. Sredstva će biti iskorišćena za veći broj aktivnosti na lokalnom nivou, veći broj zagovaračkih inicijativa, promptno deljenje verodostojnih informacija, praćenje izrade sprovođenja javnih politika vezanih za vodna dobra na lokalnom nivou i veću mobilizaciju građana.

PRIJAVI SE ZA NAŠ BILTEN