"Pridruži se" Paraćin

“Pridruži se” Paraćin

Grad:

Paraćin

Oblast delovanja:

  • Zakon / javno zastupanje i politika (ljudska prava)

Trajanje granta:

Početak projekta: 03/2022

Kraj projekta: 02/2023

Udruženje je po osnivanju 2010. godine bilo usmereno na projekte vezane za omladinsku politiku i uključivanje mladih u društvene tokove i donošenje odluka na lokalnom nivou, uključujući izradu strategija za mlade, izbor profesije, rodnu ravnopravnost i prepoznavanje interesa mladih u lokalnoj zajednici.

Kasnije udruženje menja ime i fokus usmerava na poštovanje ljudskih prava, lokalnu demokratiju i zaštitu životne sredine. Udruženje je sprovelo projekat – istraživanje “Suprotstavi se” čiji su rezultati korišćeni pred institucijama Saveta Evrope a koji su ukazivali na ozbiljne zloupotrebe policije i pravosuđa. Udruženje je sprovodilo i sprovodi aktivnosti vezane za zaštitu životne sredine koji su povezani sa pitanjem zaštite ljudskih prava i uključivanjem građana u donošenje odluka uz podizanje svesti o zaštiti životne sredine i kod građana i kod donosioca odluka.

U projektu „Odbranimo planinu Babu“ udruženje se bavi zagovaranjem interesa građana ugroženih otvaranjem kamenoloma koji je započeo sa radom bez svih potrebnih dozvola, a u cilju zaštite životne okoline i zaštite prirode. Projekat se nastavlja zagovaranjem donošenja odluke o zaštiti ovog područija kroz projekat „Zaštitimo planinu Babu“ koji je u toku i čiji je cilj usvajanje formalne inicijative o proglašenju zaštićenog područija III kategorije. Paralelno su sprovođeni projekti edukacije mladih u oblasti ekologije i zašite prirode, kroz projekte kakav je „Zagrli drvo“ u okviru koga su učenici osnovnih škola edukovani o značaju šuma i prošli školu podcasta u studiju koji oprema udruženje.

Namera udruženja je da se i u narednom periodu bavi temama u čijem je središtu odbrana interesa građana, javno zagovaranje, odbrana ljudskih prava i sloboda, transparentnost

Projekat “Transparentno trošenje sredstava iz budžeta” podržan je od strane ACT-a u okviru grant šeme “Javo zagovaranje na lokalnom nivou”. Projekat će se sprovoditi u oblasti zakona, javnog zastupanja i politika.

PRIDRUZI SE

PRIJAVI SE ZA NAŠ BILTEN