Prijatelji dece Srbije

Prijatelji dece Srbije

Grad:

Beograd Savski Venac

Oblast delovanja:

  • Zakon / javno zastupanje i politika (ljudska prava)

Trajanje granta:

Početak projekta: 10/2020

Kraj projekta: 09/2022

“Budi i TI prijatelj/ica dece!”

Unapređujemo položaj dece i mladih u društvu aktivno radeći na poštovanju dečjih prava, konstantno zagovarajući participaciju dece i mladih u sve oblasti života koje ih se tiču. Uključujemo studente – buduće eksperte, kao i stručnjake u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, obrazovanja, kulture i medija, kao i prava deteta uopšte. Povezujući ih želimo da animiramo i sve ostale zainteresovane građane da zajednički aktivirani menjamo društvo – u kome su deca i njihova prava poštovana i zaštićena.

Uz podršku ACT projekta, ovo je prilika za čvršće povezivanje sa građanima, razbijanjem stigme oko koncepta dečjih prava u našem društvu – kao i postizanje snažnijeg uticaja na zajednicu i donosioce odluka. Grant će omogućiti da uvećamo broj aktivista, unapredimo procedure i mehanizme delovanja – kako na republičkom, tako i lokalnom nivou i omogućiti interni i eksterni razvoj Prijatelja dece Srbije, sa krajnjim ciljem unapređenja položaja dece i mladih u našem društvu.

Unapređen odnos sa građanima kroz povećanje njihove kvantitativne i kvalitativne uključenosti u rad organizacije a potom i učvršćena i unapređena saradnja unutar asocijacije Prijatelja dece širom Srbije, a zatim i drugim OGD koje se bave zaštitom i promocijom prava deteta i najširoj javnosti – rezultiraće većim i kvalitetnijim uticajem na unapređivanje politika za decu i mlade. Snažniji i masovniji angažman građana i uključivanje istih u naš rad povećava našu transparentnost i relevantnost na lokalnom/nacionalnom nivou, ali i stvara svest o njihovom vlasništvu (ownership) nad našim radom.

PRIJAVI SE ZA NAŠ BILTEN