Pro.Tok21

Pro.Tok21

Grad:

Smederevo

Oblast delovanja:

  • Zakon / javno zastupanje i politika (ljudska prava)

Trajanje granta:

Početak projekta: 10/2020

Kraj projekta: 09/2022

MOŽEMO, AKO POČNEMO

Pro.Tok21 je OGD osnovana radi podrške održivom razvoju lokalne zajednice. Okuplja entuzijaste različitih profila koji imaju odlučnosti da lokalnoj zajednici ponude nove koncepte funkcionisanja društva. Sve naše akcije usmerene su ka podizanju građanske svesti, aktiviranju građana i promeni kulture o ekologiji i održivom razvoju, ali i ka promeni politika vezanih za ove teme. Komunikacija sa zajednicom se zasniva na afirmativnom i transparentnom pristupu rešenju lokalnih problema.

Institucionalni grant će tokom dve godine značajno unaprediti kapacitete organizacije Pro.Tok21 kroz finansiranje zakupa prostora (kancelarije organizacije) i određene opreme, jednog zaposlenog – plaćenog sekretara organizacije, kao i finansijsku podršku za promotivne i edukativne aktivnosti. Ispunjenjem planova vezanih za ovaj grant, doći će do izraženog unapređenja organizacionih i upravljačkih, ali i tehničkih kapaciteta organizacije, pisanja projekata, povećanja broja članova, širenja znanja i veština, privlačenja fondova. Ovo će sve dovesti do uključenja većeg broja ljudi i realizacije više aktivnosti, povećanja broja ljudi koji imaju koristi od usluga i inicijativa udruženja, što vodi do snažnije veze sa zajednicom. Biće povećana vidljivost organizacije, kao i njen godišnji promet kroz različite izvore finansiranja. Aktivnosti koje planiramo su javni događaji (debate, radionice, ulične akcije), podkast i društvene mreže, akcije aktivnog učešća građana, zagovaranje novih tema.

Pored institucionalnog granta, organizacija je podržana i kroz drugi poziv grant šeme Javno zagovaranje na lokalnom nivou, za projekat Menjamo zajedno grejanje! – Energetski efikasnijim ložištima do čistijeg vazduha u Smederevu.

PRIJAVI SE ZA NAŠ BILTEN