Prostor

Prostor

Grad:

Beograd Stari grad

Oblast delovanja:

  • Zdravstvo

Trajanje granta:

Početak projekta: 11/2020

Kraj projekta: 10/2021

Uzevši u obzir da je veoma mali broj programa posvećen osobama sa problemima mentalnog zdravlja i da je naše društvo malo informisano na ovu temu, udruženje Prostor je odlučilo da svoj rad posveti isključivo njima. Od 2009. godine Prostor radi sa korisnicima psihijatrijskih usluga i organizuje različite aktivnosti usmerene ka poboljšanju položaja osoba sa problemima mentalnog zdravlja. Udruženju je u oktobru 2020. odobren lokalni projekat usmeren na javno zagovaranje za primenu zakona iz oblasti mentalnog zdravlja i obezbeđivanje veće podrške razvoju usluga u zajednici, u skladu sa zakonom, Nacionalnom strategijom za mentalno zdravlje i Akcionim planom koje je naša država donela u oblasti mentalnog zdravlja.

Prostor je dva puta podržan kroz ACT projekat, i oba puta u okviru grant šeme avno zagovaranje na lokalnom nivou . Drugi projekat koji je podržan od strane ACT-a nosi naziv Mentalno zdravlje za sve“.

PRIJAVI SE ZA NAŠ BILTEN