Regionalne inicijative Srema

Regionalne inicijative Srema

Grad:

Ruma

Oblast delovanja:

  • Veće učešće građana u procesu donošenja odluka

Trajanje granta:

Početak projekta: 09/2021

Kraj projekta: 08/2022

Udruženje građana Regionalne inicijative Srema sprovodi projekat Održivi razvoj za sve – platforma za lokalni dijalog u partnerstvu sa Gradom Sremska Mitrovica. Projekat je podržan u okviru grant šeme Partnerske inicijative. Cilj projekta je veće učešće organizacija civilnog društva i građana u procesu donošenja odluka i lokalnih javnih politika u oblasti zaštite životne sredine. Ukupna vrednost projekta iznosi 1.600.000,00 RSD.  Učešće udruženja u ukupnoj sumi iznosi 9% dok je lokalna samouprava doprinela sa 19% od ukupnog budžeta projekta.

Regionalne inicijative Srema osnovane su radi ostvarivanja ciljeva u oblasti održivog i ravnomernog regionalnog razvoja prevashodno u domenu infrastrukture, zaštite životne sredine, ruralnog razvoja, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, kao i prostornog planiranja. Udruženje radi na razvoju koncepta održivog razvoja regiona Srem, usklađenom sa lokalnim, regionalnim i republičkim inicijativama, kao i evropskim politikama regionalnog razvoja.

RIS_Grad_Sremska_Mitrovica

PRIJAVI SE ZA NAŠ BILTEN