Romska ženska mreža Republike Srbije

Grad
Niš
POČETAK PROJEKTA
01/2021
KRAJ PROJEKTA
06/2021
STATUS PROJEKTA
Završen

Mi kao RŽM utičemo na ostvarivanje individualnih i kolektivnih prava, unapređenje položaja i poboljšanje kvaliteta života Romkinja i romskih devojčica u Srbiji poštujući princip solidarnosti i feminističkog delovanja. Naša vizija je: Romkinje ravnopravno i aktivno učestvuju u svim apsektima društvenog života.

Projektom „ Dečiji brak nije romska tradicija“ šaljemo poruku široj društvenoj zajednici i donosiocima odluka da je to problem svih nas i da moraju aktivno da se uključe u rešavanje ovog problema bez predrasuda i stereotipa, već rukovodeći se svojim obavezama i odgovornostima u okviru javnih nadležnosti poslova koje obavljaju. Problem dečijih brakova je uzrok osipanja romskih devojčica iz obrazovnog sistema, stezanja kruga siromaštva oko njih, pojačava rizik od porodičnog i partnerskog nasilja i krši osnovna dečija prava. Kroz tri grupe aktivnosti: Istraživanje, podizanje nivoa svesti o štetnim posledicama dečijih brakova i odgovornosti svih nas za rešavanje ovog problema, kao i javnim zagovaranjem za uređenje normativno-strateškog okvira direktnim slanjem inicijativa Ministrastvu pravde, prosvete i zdravlja, delujemo na unapređenje kvaliteta života romskih devojčica i ostvarivanje njihovih dečijih prava.

PRAVCI DELOVANJA:
Zakon / javno zastupanje i politika (ljudska prava)