Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda

Санџачки одбор за заштиту људских права и слобода

Grad:

Нови Пазар

Oblast delovanja:

  • Ljudska i građanska prava

Trajanje granta:

Početak projekta: 04/2022

Kraj projekta: 09/2022

Санџачки одбор се бави систематским прикупљањем, обрадом и презентацијом документације о кршењу основних слобода и права човјека, кршењу права националних мањина на подручју Републике Србије, посебно у региону Санџака, континуираним праћењем стања људских права и заштитом од свих облика њиховог угрожавања и дискриминације, прикупљањем података о ратним злочинима и кршењу основних слобода и права човјека у рату, помагањем избјеглицама, расељеним лицима и угроженим грађанима у сарадњи са хуманитарним организацијама.

Санџачки одбор разматра сва питања у вези са остваривањем и заштитом људских права и слобода појединаца и колективитета. Он има своје сараднике у свим градовима у региону Санџака. Сви чланови су волонтери, махом лица са вишом и високом стручном спремом. Рад је јаван и у функцији је афирмисања људских права и слобода.

Санџачки одбор добио је подршку у оквиру грант шеме АЦТ подршка заговарачким иницијативама за ублажавање последица ЦОВИД-19, за пројекат Заштитимо најугроженије грађане Новог Пазара.

PRIJAVI SE ZA NAŠ BILTEN