Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda

Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda

Grad:

Нови Пазар

Oblast delovanja:

  • Ljudska i građanska prava

Trajanje granta:

Početak projekta: 04/2022

Kraj projekta: 09/2022

Sandžački odbor se bavi sistematskim prikupljanjem, obradom i prezentacijom dokumentacije o kršenju osnovnih sloboda i prava čovjeka, kršenju prava nacionalnih manjina na području Republike Srbije, posebno u regionu Sandžaka, kontinuiranim praćenjem stanja ljudskih prava i zaštitom od svih oblika njihovog ugrožavanja i diskriminacije, prikupljanjem podataka o ratnim zločinima i kršenju osnovnih sloboda i prava čovjeka u ratu, pomaganjem izbjeglicama, raseljenim licima i ugroženim građanima u saradnji sa humanitarnim organizacijama.

Sandžački odbor razmatra sva pitanja u vezi sa ostvarivanjem i zaštitom ljudskih prava i sloboda pojedinaca i kolektiviteta. On ima svoje saradnike u svim gradovima u regionu Sandžaka. Svi članovi su volonteri, mahom lica sa višom i visokom stručnom spremom. Rad je javan i u funkciji je afirmisanja ljudskih prava i sloboda.

Sandžački odbor dobio je podršku u okviru grant šeme ACT podrška zagovaračkim inicijativama za ublažavanje posledica COVID-19, za projekat Zaštitimo najugroženije građane Novog Pazara.

PRIJAVI SE ZA NAŠ BILTEN