Solidarno za prava svih

Solidarno za prava svih

Grad:

Beograd

Oblast delovanja:

  • Zakon / javno zastupanje i politika (ljudska prava)

Trajanje granta:

Početak projekta: 01/2021

Kraj projekta: 05/2022

Šta podrazumeva Program Solidarno za prava svih – podrška braniteljima ljudskih prava u lokalnim sredinama? Poziv podržava aktivnosti organizacija civilnog društva, neformalnih grupa ili aktivista pojedinaca – koje doprinose unapređenju položaja branitelja ljudskih prava i zaštiti ljudskih prava u lokalnim sredinama širom Srbije. Poziv podržava akcije koje teže sledećem:

Akcije koje jasno mapiraju i teže rešavanju problema u radu sa institucijama, u vezi sa zakonskim procedurama ili propisima koji utiču na položaj aktivista;
Akcije koje podrazumevaju razvoj merljivog plana i strategije javnog zagovaranja u vezi sa zaštitom ljudskih prava;
Akcije koje predlažu povezivanje između građana, lokalnih vlasti, civilnog društva i medija u procesu lokalnog zagovaranja i dalje promocije rezultata mreže „Solidarno za prava svih“;
Akcije definisane na način koji doprinosi poboljšanju ljudskih prava i sloboda i / ili položaja branitelj ljudskih prava na lokalnom nivou.

PRIJAVI SE ZA NAŠ BILTEN