Somborski edukativni centar

Somborski edukativni centar

Grad:

Sombor

Oblast delovanja:

  • Socijalne usluge

Trajanje granta:

Početak projekta: 10/2020

Kraj projekta: 09/2022

Moto organizacije: Somborski je biti tu za druge.
Somborski edukativni centar (SEC) postoji zbog građana i cilj nam je da zastupamo interese građana. Naša misija je unapređenje položaja dece, mladih i pripadnika osetljivih grupa putem neformalnog obrazovanja, humanitarnog rada i socijalne inkluzije. Mi verujemo u društvo u kojem deca, mladi i osetljive grupe uživaju sva prava na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou i upravo zbog toga su motivisani da rade na promenama u društvu.
Somborski edukativni centar uz pomoć ACT institucionalnog granta radi na uključivanju i osnaživanju građana za praćenje i unapređenje lokalnih politika, kao i na poboljšanju rodne ravnopravnosti i socijalne inkluzije dece i mladih iz osetljivih grupa u lokalnoj zajednici. SEC radi na usavršavanju zaposlenih i volontera, kao i na izradi novih i unapređivanju postojećih internih dokumenata. U Somborskom edukativnom centru održavaju se treninzi, obuke, radionice i drugi javni događaji namenjeni deci i mladima, aktivistima, volonterima, omladinskim radnicima i drugim stručnjacima. Uz pomoć ACT institucionalnog granta SEC radi na jačanju poverenja i širem obuhvatanju građana koji mogu da imaju koristi od programa udruženja kako za svoj lični razvoj, tako i za podršku njihovom aktivnom učešću u društveno-političkom životu lokalne zajednice.

PRIJAVI SE ZA NAŠ BILTEN