Sos ženski centar

SOS ženski centar

Grad:

Novi Sad

Oblast delovanja:

  • Socijalne usluge

Trajanje granta:

Početak projekta: 10/2020

Kraj projekta: 09/2022

SOS Ženski centar je neprofitno, nevladino udruženje građanki koje je prepoznato po svom volonterskom aktivizmu kao i programima primarne i sekundarne prevencije. Osnovne teme našeg rada su rod i rodno zasnovano nasilje, rodna ravnopravnost, psihološka podrška i sveobuhvatna podrška ženama i devojkama u situaciji nasilja, rad sa mladima, unapređenje kvaliteta mentalnog zdravlja, lični rast i razvoj, podsticanje razvoja vrednosti koje doprinose izgradnji nenasilnog društva. Udruženje je osnovano 2004. godine u Novom Sadu i prepoznato je po razvijenim servisima podrške žrtvama rodnog nasilja: sos telefon, posredovanje, pravna podrška, psihološko savetovalište a od 2019. godine razvile smo i savetovalište za mlade.

Vizija Udruženja je društvo sa razvijenom nultom tolerancijom na nasilje u kome vladaju načela rodne ravnopravnosti i demokratije, u kome se sve žene i devojke i deca osećaju zaštićeno, rodno nasilje je pod kontrolom umreženog delovanja institucija i nevladinog sektora a mladi se razvijaju u pravcu mentalnog zdravlja, zagovaraju kulturu nenasilja, osnaženi da prepoznaju rodno nasilje i da potraže adekvatnu podršku.

PRIJAVI SE ZA NAŠ BILTEN