Svetionik

Svetionik

Grad:

Novi Pazar

Oblast delovanja:

  • Filantropska medijacija i promovisanje volonterskog rada

Trajanje granta:

Početak projekta: 01/2021

Kraj projekta: 06/2021

PRAVCI DELOVANJA:

  • zagovaranje i informisanje građana
  • humanitarni rad

OPIS: Aktivnosti u okviru projekta se sastoje u vidu izrade Strategije za komunikaciju između institucija, OCD-a i građana u slučaju pandemije kao i u vidu izrade web-platforme koja bi uvezala sve humanitarne organizacije na prostoru Sandžaka

PRIJAVI SE ZA NAŠ BILTEN