Svetionik

Svetionik

Grad:

Novi Pazar

Oblast delovanja:

  • Filantropska medijacija i promovisanje volonterskog rada

Trajanje granta:

Početak projekta: 04/2022

Kraj projekta: 09/2022

Udruženje Svetionik je nastalao 2008. godine kao potreba da mladi, obrazovani i talentovani ljudi pokrenu inicijative, iskažu svoja znanja i pokažu želju za poboljšanjem uslova za život u svojoj zajednici. U fokusu đelovanja “Svetionika” su rad sa mladima i edukacija, kultura i humanitarni rad.

PRAVCI DELOVANJA:zagovaranje i informisanje građana, humanitarni rad

Svetionik je dva puta podržan grantom za projekte koji su usmereni na ublažavanje posledica pandemije korona virusa. U okviru prvog projekta izrađena je Strategija komunikacije između institucija, OCD-a i građana u slučaju pandemije, kao i veb platforma za uvezivanje svih humanitarnih organizacije na prostoru Sandžaka.

Drugi projekat koji se sprovodi od aprila do kraja sepmtebra 2022. godine, a pod nazivom Podrška ličnom razvoju mladih nakon pandemije usmeren je na izradu Preporuka za rad sa mladima u cilju unapređenja mentalnog zdravlja i njihovog ličnog razvoja.

PRIJAVI SE ZA NAŠ BILTEN