Ternipe

Ternipe

Grad:

Pirot

Oblast delovanja:

  • Zakon / javno zastupanje i politika (ljudska prava)

Trajanje granta:

Početak projekta: 03/2022

Kraj projekta: 03/2023

Organizacija Ternipe se bavi problemima Roma i Romkinja, a pre svega mladih Roma i Romkinja. Cilj organizacije je integracija Roma i Romkinja i obezbeđivanje boljih uslove života. U okviru organicazije deluju plesna, folklorna, dramska i sportska sekcija koje su stalno aktivne i česti su gosti na različitim manifestacijama i sportskim dešavanjima na lokalu i drugim gradovima Srbije. Ljudski resursi jesu jedan od najvažnijih vrednosti udruženja: 10 obučenih vršnjačkih edukatorki i 4 vršnjačka edukatora za rad sa mladima za različite teme (diskriminacija, timski rad, volonterizam, prevencija ranih brakova, prevencija trgovine ljudima, prevencija nasilja, rod i pol, forum teatar, radionice fotografije, tradicija i kultura Roma i mnogo druge značajne teme za romsku omladinu), 2 sertifikovane facilitatorke za rad sa majkama i decom (rani razvoj deteta), terenski radinici, anketari, novninari, organizatori, administrator i koordinator udruženja.

Ternipe ima iskustvo u organizovanju seminara, radionica, tribina, javnih digađaja, okruglih stolova Organizacija Ternipe deluje kroz edukacije, javna zagovaranja, lobiranja, savetvanja, terenski rad i direktno pružanje pomoći romskoj zajednici. Delatnosti i aktivnosti udruženja su: održavanje javnih tribina, okruglih stolova, seminara, radionica, edukacija iz svih oblasti; organizovanje i realizacija koncerata, predstava i performansa; volonterizam; rad sa mladima; rad sa Rokinjama; rad u medijima; humanitarne akcije; umrežavanje i saradnja sa drugim organizacijama.

Saradnja sa institucijama je od velikog značaja za organizaciju. Institucije sa kojima Udruženje građana Ternipe sarađuje su Gradska uprva Pirot, Centar za socijalni rad, Policijska uprava Pirot, Nacionalna služba za zapošljavanje Pirot, Dom kulture Pirot, Dom zdravlja Pirot, Кancelarija za mlade Pirot, sve osnovne i srednje škole iz Pirota. U sadarnji sa ovim institucijama kreirane su javne politike za unapređenje položaja Roma i Romkinja, strateška dokumenta i lokalni timovi u cilju bolje multisektorske saradnje.

TERNIPE

PRIJAVI SE ZA NAŠ BILTEN