Ekološki pokret Vrbasa

Ekološki pokret Vrbasa

Grad:

Vrbas

Oblast delovanja:

  • Zaštita životne okoline

Trajanje granta:

Početak projekta: 10/2020

Kraj projekta: 09/2022

„Biću promena koju želim da vidim oko sebe!“

Namera nam je da podignemo nivo održivosti i otpornosti naše organizacije, kako bi doprineli daljoj demokratizaciji i razvoju građanskog društva u našem lokalu za naš dalji organizacioni i programski razvoj. Naše delovanje biće efikasnije sa novim strateškim kapacitetima i smernicama organizacionog razvoja, uz unapređeni potencijal za ostvarenje pozitivnih promena u društvu.

Naša primarna tema biće širenje svesti o značaju decentralizacije, održivog razvoja i otpornosti lokalne zajednice na temeljima prirodnog zakona raznovrsnosti, humanitarnog prava i na principima skladnog odnosa ekologije i privrede. Vanredna situacija sa pandemijom korona virusa pojačala je čula građana za samoodržanjem. Uslovi umanjene pristupačnosti resursa i veće potrebe oslanjanja na sopstvene snage i potencijale, biće dobra podloga za analilzu istinskih životnih prioriteta, kako lokalne zajednice, tako i svake porodice.
Ostvarićemo bolju vidljivosti EPV, afirmisaćemo lokalno preduzetništvo, unapredićemo saradnju sa poslovnim operaterima, ukrupnićemo i edukovati aktivne građane i OGD na teme jačanja otpornosti lokalne zajednice na klimatske promene i druge spoljne uticaje. Vršićemo kontinuirani monitoring životne sredine, afirmisaćemo volonterski rad, saradnju sa školama…

PRIJAVI SE ZA NAŠ BILTEN