Čuvari Vlasine

Grad
Surdulica
POČETAK PROJEKTA
11/2020
KRAJ PROJEKTA
04/2021
STATUS PROJEKTA
Završen

Područje Vlasine predstavlja ruralno, planinsko područje izuzetne lepote, naseljeno pretežno starijom populacijom. Na ovom području postoji i značajan deo građana koji periodično ili trajno borave ovde kao vlasnici vikend kuća, odmarališta, restorana i hotela jer je Vlasina i značajna turistička destinacija.
Jedan od velikih loklanih problema jeste pitanje odlaganja i deponovanja otpada. Lokalna zajednica ne poseduje deponiju za odlaganje smeća, već se smeće odvozi 35 km dalje, a smeće se redovno odvozi samo u vreme turističke letnje sezone i to jednom nedeljno. Otpad predstavlja ozbiljan problem za biodiverzitet a raspadnuti biološki otpad postaje potencijalni otrov za retke vrste ptica i životinja, koje žive na ovom terenu, kao i za malo domaćih životinja koje su u vlasništvu lokalnog stanovništva, a koje se izvode na ispašu. Sadašnji kontejneri za odlaganje su zastareli, većinom bez poklopaca ili sa neispravnim mehanizmima za otvaranje, što dovodi do toga da se smeće ostavlja van njih.

Kroz projekat koji je dobijen kroz AKT projekat Čuvari Vlasine nastoje da obezbede pravilno i sigurno skladištenje i čuvanje otpada od vremenskih uslova i životinja, do odvoza do deponije. Projekat treba da omogući nabavku novih kontejnera, kao i zamenu postojećih, čime bi se omogućilo lakše odlaganje otpada i pristup mestu za otpad, čišćenje i uređivanje lokalne sredine u dužem vremenskom periodu. Očekuje se da projekat skrenuti pažnju loklalne zajednice na značaj i važnost očuvanja životne sredine i da će stvoriti nove navike građana u ovoj oblasti.

PRAVCI DELOVANJA:
Zaštita životne okoline