Da se zna!

Da se zna!

Grad:

Beograd Vračar

Oblast delovanja:

  • Socijalne usluge

Trajanje granta:

Početak projekta: 10/2020

Kraj projekta: 09/2022

„Da se zna da možemo zajedno!“

Stvaranjem sigurnog okruženja u kojem će prebroditelji i prebroditeljke (žrtve) moći da prijave incidente zločina iz mržnje i diskriminacije, detaljnim praćenjem i dokumentovanjem ovakvih incidenata, održavanjem kontakta sa osobama koje su pretrpele zločine iz mržnje ili diskriminaciju, kao i njihovim osnaživanjem kroz pružanje pravne podrške, već 4 godine zajedno radimo na povećanju vidljivosti ovih problema, kao i na stvaranju adekvatne pravne zaštite i uspostavljanju pozitivne sudske prakse.
Udruženje Da se zna! će uz podršku ACT projekta nastaviti sa radom na praćenju i dokumentovanju zločina iz mržnje i diskriminatornih postupaka počinjenih zbog homofobije i transfobije. To podrazumeva kontinuirano reagovanje na prijave popunjene na našem sajtu i objedinjavanje informacija u bazi podataka, ažurno održavanje kontakata sa prebroditeljima i prebroditeljkama koji su incidente prijavili, kao i organizovanje pravne pomoći u vidu pružanja saveta, pisanja tužbi, pritužbi, dopisa i slično, onim osobama koje žele da svoj slučaj prijave nadležnim državnim organima ili nezavisnim institucijama.
Zarad povećanja vidljivosti, ali i u cilju ohrabrivanja i motivisanja svih pripadnika i pripadnica kvir zajednice da incidente nasilja i diskriminacije prijave, kako nama, tako i nadležnim organima, informacije o incidentima objavljujemo na našem sajtu i društvenim mrežama (kada za to imamo saglasnost), a detaljnu analizu prijavljenih slučajeva predstavljamo u našem godišnjem izveštaju.

PRIJAVI SE ZA NAŠ BILTEN