Udruženje Fenomena

Udruženje Fenomena

Grad:

Kraljevo

Oblast delovanja:

  • Socijalne usluge

Trajanje granta:

Početak projekta: 10/2020

Kraj projekta: 09/2022

Nasilje u porodici nije privatna stvar! Za korak po korak do rešenja – javi se ženskoj SOS službi!

Pravo na život bez nasilja, pravo na bezbednost i siguran dom – iako su garantovana najvišim međunarodnim konvencijama i zakonima na nacionalnom nivou, u praksi nisu dostupna mnogim ženama i devojkama. Uprkos vekovnoj feminističkoj borbi za prekidanje muškog nasilja nad ženama, ovaj problem je i dalje ukorenjen u svim društvima širom sveta. Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, ’nasilje prouzrokuje više smrti i invalidnosti među ženama između 15 i 45 godina starosti nego rak, malarija, saobraćajne nesreće i rat zajedno.’ U centralnoj Srbiji, na primer, svaka druga žena tokom svog života suoči se sa nekom vrstom nasilja u porodici i partnerskog nasilja.
Udruženje Fenomena, uz podršku ACT projekta, u mogućnosti je da produži licencu za rad SOS službe tokom 2021. godine, koja je od početka svog rada pribeležila više od 5000 usluga – SOS emocionalna podrška, pravne konsultacije, zastupanje pred državnim institucijama. SOS služba uvodi i nove usluge preko interneta u kontekstu Covid-19 epidemije. Mere izolacije povećavaju rizik od nasilja u porodici jer su žrtve nasilja mnogo duže zatvorene sa nasilnicima u stanovima bez mogućnosti da telefonski (audio) prijave nasilje ili zatraže socijalnu podršku SOS službe. Udruženje Fenomena uvodi bezbedne i anonimne chat konsultacije preko sajta udruženja – dostupne preko svih elektronskih uređaja sa pristupom internetu.
Uključivanje i aktivan doprinos šire javnosti, građana i građanki, ključan je za prevenciju nasilja. Cilj prevencije je da devojke prepoznaju nasilne obrasce ponašanja i rane znakove nasilja kako bi izbegle ulazak u nasilne veze. Rano prijavljivanje nasilja je takođe važno za prevenciju eskalacije nasilja i femicida. Zbog toga Udruženje Fenomena razvija svoje kapacitete za uključivanje građana i građanki u prevenciju rodno baziranog nasilja.

PRIJAVI SE ZA NAŠ BILTEN