Udruženje Fenomena

Udruženje Fenomena

Grad:

Kraljevo

Oblast delovanja:

  • Socijalne usluge

Trajanje granta:

Početak projekta: 10/2020

Kraj projekta: 09/2022

Udruženje Fenomena usmereno je na smanjivanjue rodno zasnovane diskriminacije i nasilja. Usmereno od osnivanja na rad u lokalnoj zajednici, udruženje radi direktno sa ženama koje su preživele nasilje u porodici kroz pružanje licenciranih socijalnih usluga i pravne podrške. Tokom godina Fenomena je prerasla u organizaciju koja sprovodi projekte na regionalnom, državnom i prekograničnom nivou.

Kroz institucionlani grant dobijen u okviru projekta ACT udruženje je u mogućnosti je da produži licencu za rad SOS službe tokom 2021. godine, koja je od početka svog rada pribeležila više od 5000 usluga, poput SOS emocionalne podrška, pravnih konsultacija i zastupanja pred državnim institucijama.

SOS služba uvodi i nove usluge preko interneta u kontekstu Covid-19 epidemije. Mere izolacije povećavaju rizik od nasilja u porodici jer su žrtve nasilja mnogo duže zatvorene sa nasilnicima u stanovima bez mogućnosti da telefonski (audio) prijave nasilje ili zatraže socijalnu podršku SOS službe. Udruženje Fenomena uvodi bezbedne i anonimne “chat” konsultacije preko sajta udruženja, a koje su dostupne preko svih elektronskih uređaja sa pristupom internetu.

PRIJAVI SE ZA NAŠ BILTEN