Inkluzija osoba sa invaliditetom Čajetina

Inkluzija osoba sa invaliditetom Čajetina

Grad:

Čajetina

Oblast delovanja:

  • Građansko učešće i transparentnost u budžetskom procesu;

Trajanje granta:

Početak projekta: 05/2021

Kraj projekta: 06/2022

Udruženje građana Inkluzija osoba sa invaliditetom Čajetina – Zlatibor, osnovano je sa ciljem da poboljša položaj osoba sa invaliditetom na teritoriji opštine Čajetina, ukaže na potrebe pristupačnosti, ne samo za lokalno stanovništvo, već i za turiste kojih ima tokom cele godine u velikom broju. Udruženje nastoji da svojim aktivnostima poboljša kvalitet života osoba sa invaliditetom, ne samo u smislu pristupačnosti, već i uključivanja osoba sa invaliditetom u kulturne, umetničke i sportske aktivnosti.

Projekat “Pristupačan Zlatibor za sve” sprovodi se u saradnji sa opštinom Čajetina, sa ciljem da se stvore uslovi za inkluzivan i pristupačan turizam osoba sa invaliditetom. Ukupna vrednost projekta iznosi 2.429.000,00 RSD. Učešće udruženja u budžetu projekta iznosi 3% dok lokalna samouprava učestvuje sa 41%.

Partnerske_inicijative_Čajetina

PRIJAVI SE ZA NAŠ BILTEN