Udruženje građana "Snaga prijateljstva" - Amity

Udruženje građana “Snaga prijateljstva” – Amity

Grad:

Beograd Novi Beograd

Oblast delovanja:

  • Socijalne usluge

Trajanje granta:

Početak projekta: 01/2021

Kraj projekta: 06/2021

Udruženje je osnovala grupa iskusnih socijalnih radnika, psihologa i drugih stručnjaka, 1999. godine, sa ciljem unapređenja i razvoja onih aspekata tadašnjeg sistema socijalne zaštite, koji su bili prepoznati kao nedovoljno razvijeni ili nedostajući. Stoga u fokusu našeg pristupa tada, a i danas (2016.) je izlazak ka korisniku, angažman na povećanju dostupnosti usluga socijalne zaštite, obezbeđivanje psihosocijalne podrške najisključenijim pojedincima, porodicama i grupama i njihovo osnaživanje za aktivno učešće u kreiranju usluga socijalne zaštite i društvenih politika koje ih se tiču.

Misija Udruženja je razvoj pozitivnog okruženja u kome će se više poštovati prava marginalizovanih, diskriminisanih i ugroženih pojedinaca, porodica i grupa. Naša vizija je društvo koje čine ojačani i svojih prava svesni pojedinci, grupe i porodice, koje su sposobne da iskoriste sopstvene kapacitete da se bore i prevaziđu probleme koje nosi siromaštvo i razviju mogućnosti za ostvarivanje zdravog života.

PRIJAVI SE ZA NAŠ BILTEN