Udruženje građana "Snaga prijateljstva" - Amity

Udruženje građana “Snaga prijateljstva” – Amity

Grad:

Beograd Novi Beograd

Oblast delovanja:

  • Socijalne usluge

Trajanje granta:

Početak projekta: 01/2021

Kraj projekta: 06/2021

Pravci delovanja:

  • Socijalna inkluzija i ranjive grupe
  • Ljudska i građanska prava

 

Opis: Unapređenje poštovanja prava starijih tokom pandemije praćenjem donošenja odluka i primene postojećih politika i epidemioloških praksi, kreiranjem preporuka i zagovaranjem za unapređenje praksi. Aktivna promocija informacija od javnog značaja za starije građane o značaju prevencije tokom pandemije.

PRIJAVI SE ZA NAŠ BILTEN