Udruženje građana Tim 42

Grad
Leskovac
POČETAK PROJEKTA
11/2020
KRAJ PROJEKTA
10/2021
STATUS PROJEKTA
Završen

“U svom kultnom delu “Autostoperski vodič kroz galaksiju”, Daglas Adams kao krajnji odgovor na pitanje o suštini života, Svemira i svega ostalog navodi broj 42.
Kao grupa aktivista i aktivistkinja sa višegodišnjim “stažem” u civilnom sektoru, kojima je prirodno da se pitaju i postavljaju pitanja, upravo sa tim ciljem smo se i okupili: da saznamo odgovore na sva pitanja, o suštini života, Univerzuma, svega za šta znamo i ne znamo. Tako je nastao Tim 42”.

Tim 42 je neprofitno, nestranačko, nevladino udruženje koje svojim aktivnostima radi na očuvanju, poštovanju i unapređenju ljudskih i građanskih prava i sloboda. Naše aktivnosti su usmerene ka ostvarivanju ciljeva u oblasti zaštite ljudskih prava, javnog zastupanja, ekonomskih i socijalnih pitanja, zdravstvene zaštite, ekologije, kulture, obrazovanja, zaštite potrošača, informisanja, volonterizma i unapređenja položaja mladih u društvu.

Uz podršku AKT projekta, Tim 42 radiće na unapređenju mehanizma zaštite prava pacijenata u Leskovcu.
Tim 42 sprovešće analizu mehanizma zaštite prava pacijenata na teritoriji grada Leskovca i kreirati preporuke za njegovo unapređenje. Identifikovani problemi u funkcionisanju mehanizma zaštite prava pacijenata na teritoriji grada Leskovca biće predstavljeni nadležnim organima. Nakon toga projektni tim će nastaviti sa zagovaranjem za otklanjanje pomenutih nedostataka i implementaciju preporuka.
Građani i građanke Leskovca biće informisani o pravima koja su im zagarantovana Zakonom o pravima pacijenata i mogućnostima njihove zaštite, a biće im dostupan i primer obrasca za obraćanje Savetniku u slučaju kršenja prava i podrška u ostvarivanju prava.

PRAVCI DELOVANJA:
Zakon / javno zastupanje i politika (ljudska prava)