Udruženje građana Tim 42

Udruženje građana Tim 42

Grad:

Leskovac

Oblast delovanja:

  • Zakon / javno zastupanje i politika (ljudska prava)

Trajanje granta:

Početak projekta: 11/2020

Kraj projekta: 10/2021

Tim 42 je neprofitno, nestranačko, nevladino udruženje koje svojim aktivnostima radi na očuvanju, poštovanju i unapređenju ljudskih i građanskih prava i sloboda. Naše aktivnosti su usmerene ka ostvarivanju ciljeva u oblasti zaštite ljudskih prava, javnog zastupanja, ekonomskih i socijalnih pitanja, zdravstvene zaštite, ekologije, kulture, obrazovanja, zaštite potrošača, informisanja, volonterizma i unapređenja položaja mladih u društvu.

Uz podršku ACT projekta, Tim 42 radiće na unapređenju mehanizma zaštite prava pacijenata u Leskovcu.
Tim 42 sprovešće analizu mehanizma zaštite prava pacijenata na teritoriji grada Leskovca i kreirati preporuke za njegovo unapređenje. Identifikovani problemi u funkcionisanju mehanizma zaštite prava pacijenata na teritoriji grada Leskovca biće predstavljeni nadležnim organima. Nakon toga projektni tim će nastaviti sa zagovaranjem za otklanjanje pomenutih nedostataka i implementaciju preporuka.
Građani i građanke Leskovca biće informisani o pravima koja su im zagarantovana Zakonom o pravima pacijenata i mogućnostima njihove zaštite, a biće im dostupan i primer obrasca za obraćanje Savetniku u slučaju kršenja prava i podrška u ostvarivanju prava.

PRIJAVI SE ZA NAŠ BILTEN