Udruženje građana Tim 42

Udruženje građana Tim 42

Grad:

Leskovac

Oblast delovanja:

  • Zakon / javno zastupanje i politika (ljudska prava)

Trajanje granta:

Početak projekta: 11/2020

Kraj projekta: 02/2023

Tim 42 je neprofitno, nestranačko, nevladino udruženje koje svojim aktivnostima radi na očuvanju, poštovanju i unapređenju ljudskih i građanskih prava i sloboda. Naše aktivnosti su usmerene ka ostvarivanju ciljeva u oblasti zaštite ljudskih prava, javnog zastupanja, ekonomskih i socijalnih pitanja, zdravstvene zaštite, ekologije, kulture, obrazovanja, zaštite potrošača, informisanja, volonterizma i unapređenja položaja mladih u društvu.

Uz podršku ACT projekta za prvi projekat Tim 42 je radio je na unapređenju mehanizma zaštite prava pacijenata u Leskovcu. Tim je sproveo analizu mehanizma zaštite prava pacijenata na teritoriji grada Leskovca i kreirao preporuke za njegovo unapređenje. Identifikovani problemi u funkcionisanju mehanizma zaštite prava pacijenata na teritoriji grada Leskovca predstavljeni su nadležnim organima. Nakon toga projektni tim je nastavio sa zagovaranjem za otklanjanje pomenutih nedostataka i implementaciju preporuka. Građani i građanke Leskovca bili su informisani o pravima koja su im zagarantovana Zakonom o pravima pacijenata i mogućnostima njihove zaštite, a za njih je kreiran i primer obrasca za obraćanje Savetniku u slučaju kršenja prava i podrška u ostvarivanju prava.

Drugi projekat Tima 42 koji je podržan kroz ACT u istoj grant šemi, Javno zagovaranje na loklalnom niovu, nosi naziv Leskovac po meri mladih: održivi mehanizmi za unapređenje položaja mladih i njihovo aktivno učešće u procesima donošenja odluka.

PRIJAVI SE ZA NAŠ BILTEN