Grad
Beograd - Zemun
POČETAK PROJEKTA
11/2020
KRAJ PROJEKTA
10/2021
STATUS PROJEKTA
Završen

Naša potreba za sistemskiom podrškom roditeljstvu u našoj zemlji, a i želja da aktivno učestvujemo u oblikovanju detinjstva, ali i budućnosti svojih mališana, dovela je još 2006. godine do osnivanja Udruženja Roditelj, organizacije koja se na sveobuhvatan način bavi isključivo roditeljstvom i decom, pomaže i pruža informacije drugim, sadašnjim i budućim roditeljima. Zajedničkim snagama radimo na stvaranju boljih uslova za roditeljstvo, dolazak dece na svet i njihovo odrastanje.

Udruženje Roditelj uz podršku AKT projekta pokrenulo je kampanju osnaživanja uloge učeničkih parlamenata i saveta roditelja u osnovnim i srednjim školama na teritoriji Opštine Zemun. Realizacijom nastave na daljinu izazvanom pandemijom Kovid 19 još više je otežano pravilno učešće učenika i roditelja u školskim telima i njihova saradnja sa školama. Učenički parlamenti i saveti roditelja nisu dovoljno iskorišćeni, a pre svega većina i roditelja i učenika nije dovoljno informisana o načinima i dometima njihovog učešća u školama.
Mapiranje njihovih potreba, podizanje svesti i informisanost o važnosti njihove uloge u školskim telima i podsticanje njihove aktivne uloge, unapređenje već postojećeg mehanizma njihovog delovanja, omogućilo bi im kontinuirano učešće u donošenju školskih odluka tokom cele godine.

PRAVCI DELOVANJA:
Zakon / javno zastupanje i politika (ljudska prava)