Ujedinjeni protiv Covida

Ujedinjeni protiv Covida

Grad:

Beograd Barajevo

Oblast delovanja:

  • Zdravstvo

Trajanje granta:

Početak projekta: 01/2021

Kraj projekta: 06/2021

Nakon inicijative ‘’Ujedinjeni protiv kovida’’ iz jula meseca 2020. kada je otvoreno pismo potpisalo najpre 350 lekara, a u danima koji su usledili broj potpisnika se povećao na skoro 3000, u razgovorima među nekoliko hiljada lekara pojavila se jasna želja za formalizacijom inicijative. To je učinjeno kroz formiranje udruženja koje bi moglo da predstavlja kanal komunikacije za mnoge u struci, među sobom ali i prema javnosti, koji imaju šta da kažu u vezi sa situacijom koja nas je kao državu i društvo pogodila pojavom pandemije KOVID-19.

Kroz brojne diskusije, i veliki broj zapažanja i predloga od strane lekara potpisnika došlo se do jasnog stava da u budućnosti jedan od osnovnih ciljeva udruženja treba da bude i reorganizacija, modernizacija, i konsolidacija zdravstvenog sistema, od koje bi koristi imali pre svega građani kroz poboljšanje kvaliteta zdravstvenih usluga ali i lekari kroz poboljšanje uslova rada i podizanje standarda.

PRIJAVI SE ZA NAŠ BILTEN