Unija srednjoškolaca Srbije (UNSS)

Unija srednjoškolaca Srbije (UNSS)

Grad:

Beograd Savski Venac

Oblast delovanja:

  • Zakon / javno zastupanje i politika (ljudska prava)

Trajanje granta:

Početak projekta: 10/2020

Kraj projekta: 09/2022

„ Želimo školu u kojoj će učenici biti ranopravni akteri i oni koji odlučuju, a ne pasivni primaoci znanja.“

Srednjoškolci su često pokretači promena u našem društvu, a da građani i ne znaju to. To je zato što smo mladi, zato što verujemo u snagu akcdije koje preduzimamo kako bismo živeli u aktivnom, demokratskom i transparentnom društvu. Energija koja pokreće naše akcije je upravo ono što je naš moto, a to je da želimo da budemo uključeni i aktivni.
ACT grant nam osigurava da u naredne dve godine nećemo morati da brinemo da li ćemo moći da pratimo kršenja prava i učenika, da li ćemo imati mogućnost da budemo spona između učenika, nastavnika, roditelja i svih drugih aktera koji su uključeni u obrazovni proces.
Ova sigurnost jeste nešto što sa sobom donosi i novine u našem radu – sada radimo na pružanju podrške učeničkim parlamentima, koji su predstavništva učenika na nivou škole, radimo na našoj komunikaciji UNSS sa javnošću, ali i dugoročnom planiranju našeg rada u narednom periodu.
Naša vizija je društvo u kome će grupa koja čini 70% nečega – zapravo biti pitana i imati mogućnost da kaže šta misli. U kojoj će biti saslušana. U kojoj će moći da utiče na značajne promene.
Da bismo ovo ostvarili razvijamo nekoliko strateških dokumenata, plana komunikacije, otvaranju novih lokalnih timova širom Srbije, organizovaćemo javne događaje u koje će imati prilike da se uključe ljudi od vaše bake, preko direktora srednje škole u koju ste išli, pa do ljudi koji donose odluke.

PRIJAVI SE ZA NAŠ BILTEN