Unija srednjoškolaca Srbije (UNSS)

Unija srednjoškolaca Srbije (UNSS)

Grad:

Beograd Savski Venac

Oblast delovanja:

  • Uključivanje i mobilizacija građana
  • Veće učešće građana u procesu donošenja odluka
  • Zakon / javno zastupanje i politika (ljudska prava)

Trajanje granta:

Početak projekta: 10/2020

Kraj projekta: 09/2022

Unija srednjoškolaca Srbije je neformalna mreža. Srednjoškolci su često pokretači promena u našem društvu, a da građani i ne znaju to. To je zato što smo mladi, zato što verujemo u snagu akcdije koje preduzimamo kako bismo živeli u aktivnom, demokratskom i transparentnom društvu. Energija koja pokreće naše akcije je upravo ono što je naš moto, a to je da želimo da budemo uključeni i aktivni.

UNSS je dobitnik dva ACT granta. Prvi je institucionalni, kojim se osigurava Uniji da u naredne dve godine neće morati da se brine da li će biti u stanju da prati kršenja prava i učenika, da li će imati mogućnost da bude spona između učenika, nastavnika, roditelja i svih drugih aktera koji su uključeni u obrazovni proces. Institucionalna sigurnost jeste nešto što sa sobom donosi i novine u radu – sada Unija radi na pružanju podrške učeničkim parlamentima, koji su predstavništva učenika na nivou škole, radim na komunikaciji sa javnošću, ali i na dugoročnom planiranju rada u narednom periodu.

Drugi grant je odobrenu okviru grant šeme Javno zagovaranje mreža OGD, za projekat Srednjoškolci u fokusu. Cilj projekta je da doprinese razvoju institucionalnih mehanizama za učešće učenika u procesu donošenja odluka i kreiranja javnih politika u obrazovanju. Projekat je zasnovan na činjenici da su učenici najveća društvena grupa unutar obrazovnog sistema. Projeakt ima nacionanu pokrivensot a vrednsot granta iznosi 2,822.000,00 dinara. Projekat se sprovodi na nacionalnom nivou.

PRIJAVI SE ZA NAŠ BILTEN