Здраво право

Град
Београд
ПОЧЕТАК ПРОЈЕКТА
05/2022
КРАЈ ПРОЈЕКТА
05/2023
СТАТУС ПРОЈЕКТА
Завршен

Нефромална мрежа Здраво право добила је подшрку за пројекат Кораци за здравство по мери пацијента. Грант у вредности од 2.826.100,00 динара биће утрошен на заговарачке иницијативе у циљу промене пракси пружалаца здравствених услуга кроз активну партиципацију грађана у остваривању права пацијената а у области рефундације у здравству. Пројекат се спроводи на националном нивоу.

ПРАВЦИ ДЕЛОВАЊА:
Административна ефикасност и одговорност
Здравство
Укључивање и мобилизација грађана
Унапређење пружања јавних услуга