Zdravo pravo

Grad
Beograd
POČETAK PROJEKTA
05/2022
KRAJ PROJEKTA
05/2023
STATUS PROJEKTA
Završen

Nefromalna mreža Zdravo pravo dobila je podšrku za projekat Koraci za zdravstvo po meri pacijenta. Grant u vrednosti od 2.826.100,00 dinara biće utrošen na zagovaračke inicijative u cilju promene praksi pružalaca zdravstvenih usluga kroz aktivnu participaciju građana u ostvarivanju prava pacijenata a u oblasti refundacije u zdravstvu. Projekat se sprovodi na nacionalnom nivou.

PRAVCI DELOVANJA:
Administrativna efikasnost i odgovornost
Zdravstvo
Uključivanje i mobilizacija građana
Unapređenje pružanja javnih usluga