Žensko udruženje kolubarskog okruga

Žensko udruženje kolubarskog okruga

Grad:

Beograd

Oblast delovanja:

  • Socijalne usluge

Trajanje granta:

Početak projekta: 10/2020

Kraj projekta: 09/2022

Žensko udruženje kolubarskog okruga osnovano je u maju 2013. godine. Glavni cilj udruženja je osnaživanje položaja žena na lokalnom nivou. U periodu od sedam godina, koliko udruženje postoji, uspeli smo da realizujemo niz projekata koji su u različitim oblastima pomogli da se čuje ženski glas i da se poboljša položaj žena u Kolubarskom okrugu. Od 2018. godine do danas smo se fokusirali na tri strateška cilja:

– Ekonomsko osnaživanje žena u poljoprivredi
– Poboljšanje političke participacije žena na lokalnom nivou,
– Uticanje na donošenje mehanizama za rodnu ravnopravnost.

Vršenje uticaja na JLS i GO radi kreiranja i implementiranje lokalnih politika za rodnu ravnopravnost i povećanje političke participacije žena dva su strateška plana cilja ŽUKO-a. Doprinos aktivnom civilnom društvu za dobrobit svih ljudi i povećano učešće građana u aktivnom civilnom društvo za dobrobit ljudi i povećano učešće građana u donošenju odluka, posebno na lokalnom nivou.Mobilizacija i edukacija žena obezbediće veću političku participaciju ,dok će uključivanje odbornica u lobiranje dovesti do donošenja Lokalnih akcionih planova za rodnu ravnopravnost i izveštaja o njihovoj primeni i samom procesu donošenja.

PRIJAVI SE ZA NAŠ BILTEN