Žensko udruženje kolubarskog okruga

Žensko udruženje kolubarskog okruga

Grad:

Beograd Lazarevac

Oblast delovanja:

  • Socijalne usluge

Trajanje granta:

Početak projekta: 10/2020

Kraj projekta: 09/2022

„Ništa nije nemoguće ukoliko zavisi od ljudske volje“

.Da bismo pravili pozitivne promene u zajednicama potrebna je dobra organizacija ali i prepoznavanje važnosti saradnje i kreiranja odnosa sa onima koji učestvuju u donošenju odluka o tim promenama. Samo kad nas ima dovoljno sa istim vrednostima i ciljevima, onda smo snaga koja na te promene i utiče.

Vršenje uticaja na JLS i GO radi kreiranja i implementiranje lokalnih politika za rodnu ravnopravnost i povećanje političke participacije žena dva su strateška plana cilja ŽUKO-a. Doprinos aktivnom civilnom društvu za dobrobit svih ljudi i povećano učešće građana u aktivnom civilnom društvo za dobrobit ljudi i povećano učešće građana u donošenju odluka,posebno na lokalnom nivou.Mobilizacija i edukacija žena obezbediće veću političku participaciju ,dok će uključivanje odbornica u lobiranje dovesti do donošenja Lokalnih akcionih planova za rodnu ravnopravnost i izveštaja o njihovoj primeni i samom procesu donošenja.

PRIJAVI SE ZA NAŠ BILTEN