Helvetas Regional Advocacy Network u Beogradu

Prošle nedelje proveli smo tri intenzivna dana u Ziri sa našim kolegama iz regiona kako bismo radili na digital advokaci kampanjama u okviru Helvetas Regional Advocacy Network. U ovom procesu su nas vodile Bistra Kumbaroska i Kristina Forster. Poslednjeg dana u panelu, učestvovao je SDC kao donator, naši partneri Trag fondacija i grantisti Udruženje Prostor koji su podelili svoja iskustva na ovu temu, to je bila diskusija u kojoj su svi prisutni uzeli učešće. Hvala svim učesnicima i želimo vam puno uspeha u kreiranju novih digital advokasi kampanja.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.