Info sesije za dva nova poziva – 26. i 28. april

Info sesija o pozivima u onlajn formatu biće organizovane::

26 aprila 2021. godine u 10 sati za grantove za partnerske inicijative OGD i JLS. Svoje učešće možete prijaviti popunjavanjem formulara na sledećem linku: https://act.civicatalyst.org/partnerstva_infosesija

28. aprila 2021. godine u 10 sati za grantove za zajednički odgovor OGD i JLS na posledice izazvane KOVID 19. Svoje učešće možete prijaviti popunjavanjem formulara na sledećem linku: https://act.civicatalyst.org/COVID_partnerstva_infosesija

Detaljne informacije u vezi sa prijavama, mogu se pronaći u smernicama za podnošenje predloga projekata koje se nalaze u priloženom paketu dokumenata na našem sajtu, u sekciji Grantovi.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.