Informativna sesija o dodeli grantova za jačanje lokalnih zajednica

U petak, 26. juna u 10 časova biće održana Informativna sesija povodom Poziva za podnošenje predloga projekata za jačanje lokalnih zajednica.

U okviru projekta „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, 19. juna 2020. godine je objavljen Poziv za podnošenje predloga projekata za jačanje lokalnih zajednica.

Poziv je otvoren od 19. juna do 20. jula 2020. godine i namenjen je OGD i neformalnim grupama koje će uz aktivnu podršku i učešće građana kreirati inicijative i akcije usmerene na rešavanje nekog problema od javnog interesa u svojim lokalnim zajednicama.

Informativna sesija na kojoj ćemo predstaviti detalje Poziva i odgovarati na pitanja zainteresovanih OGD i neformalnih grupa biće održana onlajn, a snimak sesije će biti postavljen na internet stranici projekta AST.

S obzirom na ograničen broj učesnika na informativnoj sesiji, molimo vas da prijavite svoje učešće najkasnije do 24. juna popunjavanjem formulara na ovom linku.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.