Informativna sesija o dodeli grantova za javno zagovaranje na lokalu

U ponedeljak, 29. juna u 10 časova biće održana Informativna sesija povodom Poziva za podnošenje predloga projekata za javno zagovaranje na lokalnom nivou.

U okviru projekta „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, 19. juna 2020. godine je objavljen Poziv za podnošenje predloga projekata za javno zagovaranje na lokalnom nivou.

Poziv je otvoren od 19. juna do 20. jula 2020. godine, a cilj poziva je jačanje kapaciteta OGD za javno zagovaranje na lokalnom nivou kroz uspostavljanje i jačanje veza sa građanima i zastupanje interesa građana u procesu donošenja odluka.

Informativna sesija na kojoj ćemo predstaviti detalje Poziva i odgovarati na pitanja zainteresovanih OGD biće održana onlajn, a snimak sesije će biti postavljen na internet stranici projekta ACT.

S obzirom na ograničen broj učesnika na informativnoj sesiji, molimo vas da prijavite svoje učešće najkasnije do 26. juna u 12 časova popunjavanjem formulara na ovom linku.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.