Informativna sesija o dodeli institucionalnih grantova

U okviru projekta „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, 1. aprila 2020. godine je objavljen Poziv za dodelu institucionalnih grantova za organizacije građanskog društva u Srbiji. Poziv pruža priliku organizacijama da dobiju finansijsku podršku za institucionalno osnaživanje, kao i da razviju i ojačaju kapacitete za uspostavljanje i jačanje veza sa građanima.

Poziv je otvoren od 1. aprila do 13. maja 2020. godine i namenjen je pre svega, malim i srednjim organizacijama građanskog društva, koje ostvaruju zajedničko delovanje sa građanima za dobrobit svojih lokalnih zajednica.

Informativna sesija na kojoj ćemo predstaviti detalje Poziva i odgovarati na pitanja OGD biće održana onlajn 9. aprila 2020. godine u 13 časova. Ova sesija će biti snimljena i postavljena na sajtu AST projekta.

S obzirom na ograničen broj učesnika na informativnoj sesiji, molimo vas da prijavite svoje učešće najkasnije do 7. aprila popunjavanjem formulara na ovom linku.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.