Institucionalni grant kao generator novih snaga iskusne organizacije

FORCA iz Požege je organizacija građanskog društva sa dvadeset godina iskustva rada u zajednici ali sada se, po rečima Miroslava Tamburića, po prvi put posle toliko vremena, projekata, inicijativa i postignutih rezultata pojavio jedan grant koji je pružio mogućnost organizaciji da se pozabavi sama sobom. Zahvaljujući AKT institucionalnom grantu FORCA je izradila strateški plan razvoja, utrostručila broj zaposlenih i značajno podigla njihove kapacitete. Otvorene su i neke nove oblasti rada kojima će se FORCA posvetiti u narednom periodu.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.