Istraživanje Amiti – snaga prijateljstva pokazalo da su usluge državnog sistema zdravstvene i socijalne zaštite nepristupačnije starijima tokom pandemije KOVID-19

“Udruženje Amity – snaga prijateljstva”, u okviru projekta “Za poštovanje prava starijih tokom pandemije“ koji je podržano u okviru granta za urgentnu podršku, a realizovan u saradnji sa Caritas-om Sremska Mitrovica, sprovelo je ankentno istraživanje o pristupačnosti državnog sistema zdravstvene i socijalne zaštite starijima tokom pandemije Covid 19.

Istraživanje je pokazalo da je tokom pandemije COVID-19 sve usluge iz sistema državne zdravstvene zaštite na primarnom, sekundarnom i tercijalnom nivou su nepristupačnije starijima, kao i usluge iz sistema socijalne zaštite.

U anketi je učestvovalo 312 starijih osoba ili njihovih srodnika iz različitih regiona Srbije, koji su deleći svoja iskustva ocenjivali dostupnost usluga na svim nivoima. Više od 87% ispitanika ocenilo je da je COVID-19 značajno otežao pristup državnim službama zdravstvene zaštite, ne-kovid pacijentima, u odnosu na period pre pandemije:
„Sve je sada drugačije nego što je bilo pre pandemije. Uglavnom su zdravstveni radnici angažovani u ambulantama i odeljenjima/bolnicama u kovid sistemu, ovo drugo funkcioniše ali slabo. Lekaru idu oni koji baš moraju. Za specijaliste je teško. Operacije se uglavnom odlažu.“

Prosečna ocena za pristupačnost izabranom lekaru ili lekaru opšte prakse, na skali od 1 do 5 je 2,19. Više od dve trećine ispitanika (66,7%) dalo je ocenu 1 ili 2. Najveći broj ispitanika ocenio je da pristup specijalistima nije nimalo lak: endokrinologu u 90% slučajeva, kardiologu u 89%, pulmologu, ortopedu i gastroenterologu u po 86% slučajeva…
„Specijalističke preglede možete samo privatno da obavite i da platite. SVE.“

Prosečna ocena za pristupačnost bolničkom lečenju je 1,6 na skali od 1 do 5, a za pristupačnost rehabilitacionim tretmanima 1,4.
„Čeka me operacija oba kuka, pre pandemije sam bila na listi za čekanje šest meseci do operacije sada godinu i po do dve.“; „U Domu zdravlja, rehabilitacione tretmane rade samo za hitne slučajeve i ništa drugo već više od godinu dana.“

Pristup uslugama socijalne zaštite nije nimalo lak, klubovi za starije ne rade, pomoć u kući ne funkcioniše u svim opštinama, a u Dom se ne može ako ste kovid pacijent.

Kompletno istraživanje možete pogledati na ovom linkuhttp://www.amity-yu.org/wp-content/uploads/2021/05/03-Istra%C5%BEivanje-o-pristupa%C4%8Dnosti-usluga-zdravstvene-i-socijalne-za%C5%A1tite-starijima-tokom-pandemije.pdf

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.