images

Ivana Ćirković o nedavno objavljenom Pozivu za dodelu institucionalnih grantova OGD – Radio Beograd 1

Ivana Ćirković, nacionalna tim liderka projekta ACT, u emisiji Uhvati dan na Radio Beogradu 1 govori o nedavno objavljenom „Pozivu za dodelu institucionalnih grantova organizacijama građanskog društva u Srbiji“.

 

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.