images

Ivana Ćirković o sektoru građanskog društva u Srbiji – Radio Beograd 1

U Srbiji postoji 33.000 organizacija građanskog društva, a samo 80% građana je izjavilo da je informisano o njihovom radu. Ko su OGD u Srbiji, čime se bave, kako se finansiraju i kako ih građani vide? Na ova pitanja odgovara Ivana Ćirković, nacionalna tim liderka projekta ACT, u emisiji „Uhvati dan“ na Radio Beogradu 1.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.