Izabrano 13 terenskih evaluatorki i evaluatora

Beograd, 5 jun 2020. godine – Trinaest terenskih evaluatora i evaluatorki biće angažovano da sprovodi temeljne procene organizacionih i programskih kapaciteta organizacija građanskog društva koje budu ušle u uži izbor za dodelu grantova projekta ACT.

Na konkurs za terenske evaluatore koji je ACT projekat objavio 29. aprila, prijavilo se čak 142 kandidatkinje i kandidata, od kojih je 20 ušlo u uži izbor.

Nakon obavljenih intervjua, komisija sastavljena od članova ACT tima i Građanskih inicijativa izabrala je 13 visoko kvalifikovanih kandidata i kandidatkinja koji će u periodu trajanja prve faze projekta ACT obavljati terenske posete organizacijama koje su ušle u uži izbor za dodelu jednog od četiri vrste grantova koje će projekat ACT dodeljivati u naredne 3 godine.

Njihovo znanje, kompetencije i iskustvo biće dragoceni u procesu odabira organizacija koje će pored finansijske podrške dobiti i mogućnost da u naredne tri godine značajno unaprede svoje veze sa građanima, ali i unutrašnje organizacione kapacitete.

Orijentaciona radionica za prvu grupu terenskih evaluatorki i evaluatora planirana je za 11. jun 2020. godine, a prvi evaluatori/ke izlaze na teren ubrzo nakon održane radionice kada zvanično i počinje druga faza selekcije #OGD za dodelu institucionalnih grantova u okviru projekta ACT.

Zahvaljujemo se još jednom svima koji su bili zainteresovan za naš konkurs i koji su odvojili svoje vreme da se na njega prijave.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.