Javno zagovaranje na lokalnom nivou uspelo, očekuju se rezultati

Подржани пројекти бавили су се најразличитијим темама – проблемима менталног здравлја, родно одговорног буджетиранја, стамбене односно грађевинске политике, јачанјем ђачких парламената, питанјем јавног превоза, буджетиранјем месних заједница у сеоским срединама и социјалном заштитом.

Портал Rešetka

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.