Kako do većeg učešća građana na lokalu Radio Bg1

Србија и Швајцарска имају сличан број становника, али и веома различит систем власти и одлучиванја. У Швајцарској грађани скоро сваке године на референдумима одлучују о неким новим мерама и поболјшанју разних аспеката својих живота, док у Србији мали број грађана уопште и зна где им се налази Месна заједница. Како мотивисати грађане да више учествују у доношенју одлука на локалу, једна је од тема којом ћемо се бавити у изданју јутарнјег програма Ухвати дан Првог програма у понеделјак 24. маја 2021. године од 06.30.

http://www.radiobeograd.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=125457&Itemid=0

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.