Kakva su očekivanja organizacija od granta koji su dobile za predloge projekata novog ciklusa LAG-a?

Na nedavno održanom #SIGNACT događaju u beogradskog Muzeju nauke i tehnike razgovarali smo sa predstavnicima organizacija građanskog društva koje su dobile grant za predloge projekata kojima su konkurisale na drugi poziv u okviru grant šeme Javno zagovaranje na lokalnom nivou. Evo nekih izjava naših grantista o njihovim očekivanjima od ovog granta.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.