Komuniciranje zagovaračkih uspeha

Trodnevna radionica “Komuniciranje zagovaračkih uspeha” organizuje se u Hotelu M od 21. do 23. septembra za organizacije građanskog društva u okviru grant šeme “Javno zagovaranje na lokalnom nivou”. Na radionici je prisutno 30 učesnika i učesnica, a “Panda komunikacije” iz Hrvatske na predlog naših partnera Trag fondacije kreirala je obuku.

AKT grantisti su u okviru ove radionice dobili znanja i veštine na temu storitellinga ili pričanja priče, skiciranja kampanje na drušvenoj mreži, javnog nastupa i stvaranja digitalnog sadržaja. Kroz rad u grupama i u plenumu, interaktivnim vežbama kroz korišćenje primera iz svojih kampanja učesnici su praktikovali stečena znanja.

Početkom meseca septembra, održan je i vebinar u organizaciji Traga, dobitnicima granta “Jačanje lokalnih zajednica”. Taj vebinar se odnosio na jačanje kapaciteta u kontekstu planiranja društvenih promena u zajednici. Vebinar je protekao u radnoj atmosferi, učesnici i učesnice su bili posvećeni.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.