gallery3

Maja Stojanović o značaju projekta ACT i uslovima u kojima OGD rade

Direktorka Građanskih inicijativa, Maja Stojanović, govori o uslovima u kojima organizacije građanskog društva (OGD) rade u Srbiji i koju vrstu podrške projekat ACT njima nudi.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.